© 2019 Loriaux Efficiency. WEBDESIGN Christel Design - DISCLAIMER & FOTOCREDITS 

Time flies over us,

but leaves its shadow behind.N A T H A N I E L  H A W T H O R N E

P R I V A C Y  V E R K L A R I N G

Onderstaande verklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die ik van cliënten bewaar en wat ik ermee doe. Als u mij mailt of op een andere wijze contact met mij opneemt, ontvang ik uw persoonsgegevens. Deze bewaar en verwerk ik. In deze privacyverklaring leest u waarom, wat ermee gebeurt en hoe u ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

 

JONGER DAN 16 JAAR

Cliënten die jonger zijn dan 16 jaar, hebben toestemming van hun ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website en diensten te gebruiken.
 

 

PERSOONSGEGEVENS

Loriaux Efficiency verwerkt persoonsgegevens, zodra u contact met mij opneemt. Dat kan omdat u mij belt, e-mailt of via social media, of omdat u één of meerdere sessies bij mij volgt. Dat betekent dat ik één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens van u verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Waar u werkt

 


REDEN

Er zijn twee redenen waarom ik uw persoonsgegevens nodig heb.

 1. Om contact met u te kunnen onderhouden.

 2. Dossiervorming

 


WAT DOE IK NIET MET UW GEGEVENS

Ik verkoop uw gegevens niet door aan derden. Ik stel geen uitgebreide bezoekersprofielen samen en neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Kortom, ik maak geen gebruik van volledig geautomatiseerde computerprogramma’s of -systemen.

 


TOEGANG DERDE PARTIJEN

In principe ben ik de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Voor zover derde partijen toegang hebben (geheel of gedeeltelijk) tot uw gegevens, is dat in geval van wettelijke verplichting of als het voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren. Momenteel is er van dergelijke derde partijen geen sprake.

 


BEWAARTERMIJN

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel.

 • Van cliënten of oud-cliënten bewaar ik de persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste zakelijke contact.

 • Dossiers bewaar ik tot 6 maanden na de laatste sessie.

Uitzondering: Loriaux Efficiency is wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 


BEVEILIGING

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de kwaliteit van de door u gevraagde coachsessie(s) te kunnen garanderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit vereist.

 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of (laten) verwijderen.

U kunt daarvoor contact met mij opnemen. Ik neem normaal gesproken binnen 2 weken contact met u op. In uitzonderlijk geval, zoals vakantie of om een andere reden, kan het evt. wat langer duren, doch niet langer dan 4 weken.

Heeft u een klacht, dan kunt u terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens (https://privacyprofit.nl/)

 

Voor andere vragen of opmerkingen, kunt u contact met mij opnemen. 

E astrid@loriaux-efficiency.nl

T 0624898520

The way we experience the world around us

is a direct reflection of the world within us.

GABRIELLE BERNSTEIN
 

CONTACT

 • Facebook
 • Tumblr
 • Twitter - Black Circle